Բարի Գալուստ«ԴԱՄԻ» Ընկերության Պաշտոնական Կայք

Բարի Գալուստ!

Բարի Գալուստ «ԴԱՄԻ» Տեխնիկական անվտանգության ծառայություն ՍՊԸ-ի պաշտոնական կայք: Մեր ընկերությունը «Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն է իրականացնում արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ:

Նորություններ

Հավատարմագրման Վկայագիր

2014 թվականին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից «Դամի» Տեխնիկական Անվտանգության Ծառայություն ՍՊ ընկերությունը ստացել է հավատարմագրման վկայագիր, որը պարտադիր է նման տեսակի գործունեություն իրականցնելու համար:

Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր

Հետադարձ Կապ

Մեր հասցեն - 0070, ք. Երեվան, Երվանդ Քոչար 8, Հեռ / Ֆաքս - (37410) 541195
Էլ. Փոստ - info@dami.am

Պատրաստ ենք քննարկել ձեր կողմից ներկայացված ցանկացած առաջարկ փորձաքննության անցկացման գործընթացի, ժամկետների եվ վճարման վերաբերյալ:
Անվճար Խորհրդատվություն Հաճախորդների Համար