«ԴԱՄԻ» Տեխնիկական անվտանգության ծառայություն սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը իրականացնում է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն համաձայն «Տեխնիկական անվտանգության պետական կարգավորմամ մասին» ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի` նման տեսակի գործունեություն իրականացնելու համար պարտադիր է հավատարմագրման վկայագիր, որը Ընկերությունը ստացել է 20.03.2009 թվականին ՀՀ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից /վկայագիր թիվ ՏԱ 0001/:

Համալրված լինելով համապատասխան բարձրագույն մասնագիտական կրթություն եվ աշխատանքային փորձ ունեցող փորձագետներով, «ԴԱՄԻ» ընկերությունը իրականացնում է տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն պատշաճ մակարդակով, ինչպես նաեվ, փոխշահավետ պայմաններով: Պատրաստ ենք տրամադրել տեխնիկական անվտանգության ապահովման ոլորտում անվճար խորհրդատվություն, այդ թվում մշտապես տեղեկացնել տեխնիկական անվտանգության ոլորտին վերաբերվող իրավական ակտերին՝ տալով դրանց վերաբերյալ մասնագիտական մեկնաբանություններ:

2014 թվականին ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարության կողմից «Դամի» Տեխնիկական Անվտանգության Ծառայություն ՍՊ ընկերությունը ստացել է հավատարմագրման վկայագիր, որը պարտադիր է նման տեսակի գործունեություն իրականցնելու համար:Հավատարմագրման Վկայագիր 2014

Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր

Հավատարմագրման Վկայագիր 2011

Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր

Հավատարմագրման Վկայագիր 2009

Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր
Հավատարմագրման Վկայագիր