Ընկերությունը տեխնիկական անվտանգության փորձաքննություն է իրականացնում հետևյալ արտադրական վտանգավոր օբյեկտների նկատմամբ`